جراحی شکستگی ها

جراحی لگن
جراحی لگن

پیش از بررسی مبحث جراحی لگن نگاهی به این مفصل داشته باشیم. مفصل لگن یکی از مهم‌ترین مفاصل بدن است که محل اتصال بالا تنه و پایین تنه است. این مفصل علاوه بر

جراحی تروما
جراحی تروما و جراحی شکستگی ها

قبل از پرداختن به جراحی تروما یا جراحی شکستگی ها لازم است بدانیم که اسکلت انسان بزرگسال از حدود ۲۰۶ تا ۲۱۳ استخوان و ۳۶۰ مفصل تشکیل شده است. این استخوان‌ها و مفاصل