جراحی آسیب های ورزشی

دررفتگی مکرر شانه
دررفتگی مکرر شانه

مفصل شانه متحرک‌ترین و در عین حال ناپایدارترین مفصل بدن است. دامنه حرکتی گسترده این مفصل باعث شده است که مفصل شانه مستعد دررفتگی و بی ثباتی باشد. دررفتگی مکرر شانه از مشکلاتی

پارگی رباط صلیبی
پارگی رباط صلیبی و آسیب به رباط ورزشکاران

یکی از شایع‌ترین آسیب‌های زانو، پارگی رباط صلیبی است. آسیب‌های رباط صلیبی معمولا به علت فعالیت بدنی شدید اتفاق می‌افتند و از این رو یک آسیب ورزشی محسوب می‌شوند. ورزشکارانی که در رشته‌های